Service en onderhoud.

Eenmalig onderhoud.

Een onderhoudsbeurt aan uw toestel zorgt ervoor dat uw toestel weer in goede staat verkeert. De conditie van uw toestel hangt hiervan af. Wordt uw toestel voor de eerste keer aangeboden voor onderhoud dan gebeurt dit  op basis van regie. U betaalt de gewerkte uren en de reistijd, materiaal en de autokosten volgens ons tarief.

Mocht u besluiten om het onderhoud zelf te beheren van uw toestel, zorg er dan voor dat u binnen de periode van 18 maanden opnieuw een onderhoudsbeurt laat plaatsvinden. Mocht het onderhoud na deze periode plaatsvinden dan wordt wederom eenmalig onderhoud uitgevoerd op basis van regie.

Wilt u niet vastzitten aan een contract maar wel uw toestel regelmatig laten onderhouden dan staat onze onderhoudsmonteur voor u klaar.

Na de eerste onderhoudsbeurt kunt u op reguliere basis onderhoud uitvoeren zonder dat u hiervoor een contract afsluit. Wij hanteren hiervoor het uurloon van de 1e monteur. Dit is inclusief onderhoudswerkzaamheden, autokosten en het gebruik van specifieke gereedschappen. Gebruikte materialen en meerwerk wordt in rekening gebracht. De tarieven kunt u terug vinden  onder de knop tarieven op de homepagina.

Periodiek onderhoud met contract.

Voor een vast bedrag per jaar bent u verzekerd van een deskundig preventief onderhoud aan uw gas- of warmwatertoestel.

Gastoestellen:

CV ketel HR/VR

Luchtverwarmingsketel

Keuken/bad geiser

Gasboiler

Gevelkachel / Schoorsteenkachel

Ventilatie box.

WTW-unit

Voor de eerste maal onderhoud aan uw toestel die niet door IBV installatietechniek is geplaatst, worden de uren afzonderlijk berekend + het bedrag van het abonnement voor het desbetreffende toestel.

De installateur is gerechtigd om jaarlijks de prijs te indexeren volgens de CBS-indexcijfer voor onderhoudscontracten “cao-lonen” voor de Bouwnijverheid.

Preventief periodiek onderhoud.

Onderstaande werkzaamheden worden uitgevoerd bij een onderhoudsbeurt:

Storingsdienst

Bij storingen zijn wij 7 dagen per week,  24 uur per dag telefonisch bereikbaar.

De monteur komt de volgende werkdag langs mits de storing niet urgent is.

De monteur komt dezelfde dag langs als de cv ketel uitvalt tijdens het stookseizoen.

De monteur komt direct in actie als door de storing schade kan ontstaan.

 

Contractsoorten.

U kunt kiezen tussen twee mogelijkheden.

All-in Contract; Service en onderhoud. € 122,50 incl. btw per jaar.

 

Uitzondering hierop welke niet is opgenomen in de overeenkomst zijn;

Een Service en onderhoudscontract kan altijd als het toestel door IBV Installatietechniek is geïnstalleerd en niet ouder is dan 5 jaar. Is uw toestel niet ouder dan 5 jaar maar niet door ons geïnstalleerd dan vindt er eerst een toestelkeuring plaats voordat het All-in contract kan ingaan.

Is uw toestel 12 jaar of ouder, dan kunt u enkel een onderhoudscontract afnemen.

Onderhoudscontract € 83,00 incl. btw per jaar.

Ventilatie box / WTW-unit € 27,50 per jaar

Jaarlijks periodiek onderhoud aan uw ventilatie box / wtw-unit in combinatie met ander toestel. Uitgesloten is het reinigen van de kanalen.

Bovenstaande contracten wordt afgesloten voor minimaal 12 maanden en zijn aan het einde van het kalenderjaar met inachtneming van twee kalendermaanden voor het nieuwe jaar schriftelijk opzegbaar.

Factuur en afspraak onderhoud.

U ontvangt in de maand waarin de cv ketel toe is aan een onderhoudsbeurt, uw factuur voor de lopende periode van een jaar.

U dient zelf telefonisch contact op te nemen met IBV Installatietechniek afdeling planning voor het maken van de afspraak voor het onderhoud aan uw installatie.

Eventuele extra kosten, worden achteraf aan u gefactureerd.

installatie techniek logo

Telefoonnummer Installatiebedrijf Venema      050-5032576

Locatie Installatiebedrijf VenemaOverzet 2
9321 DB, Peize

Sterkin certificaat erkend installateur      Expeditie energieneutraal wonen

E-mailadres Installatiebedrijf Venema
info@ibv-venema.nl

Sitemap

Bel Installatiebedrijf Venema

050-5032576

Installatiebedrijf VenemaInstallatiebedrijf Venema