Uitleg tarieven

Transparantie staat bij IBV Installatietechniek voorop. Wij geven u graag een helder beeld waarop de tarieven zijn gebaseerd. Het uurtarief is afgestemd om IBV Installatietechniek rendabel te houden en onze medewerkers de garantie te kunnen geven om voor een langere tijd met plezier en zekerheid bij ons werkzaam te zijn.

Klussen en storingen

Na telefonisch contact met de klant, wordt er een inschatting gemaakt van de benodigde tijd om u van dienst te kunnen zijn bij uw klus of storing. Het vervolg hierop is de werkvoorbereiding en de financiële afhandeling van de werkzaamheden.                  Ons starttarief is minimaal 60 minuten.

Ondanks dat de monteur bij u langs is geweest en het probleem heeft verholpen, kan het voorkomen dat er toch een vervolg op de werkzaamheden moet plaatsvinden omdat naar aanleiding van de werkzaamheden er toch sprake is van een situatie die de monteur van te voren niet heeft kunnen voorzien of had kunnen repareren. De kosten hiervoor worden aan de klant doorberekend. Wij geven nimmer garantie op herstelwerkzaamheden.

Werkvoorbereiding, calculatie en facturatie

De monteurs zijn voor u aan het werk, echter ziet u niet alleen hun werk op locatie maar voorafgaande aan de werkzaamheden die de monteurs bij u uitvoeren, vinden er diverse voorbereidende werkzaamheden plaats. U kunt hierbij denken aan o.a. het inladen van materiaal en het doornemen van de werkzaamheden, aanname telefoon, bestellen van  materialen, instructies geven aan de monteurs en de administratieve afhandeling. Daarnaast worden er berekeningen en tekeningen opgemaakt voor het calculeren van een opdracht. Al deze werkzaamheden worden op een correcte wijze gefactureerd en verstuurd.

Storingen binnen en buiten reguliere werktijden

Storingen worden met spoed opgepakt binnen IBV Installatietechniek.  Afhankelijk van de aard van de storing en de beschikbaarheid van de servicemonteurs zijn wij ook buiten werktijden te bereiken om calamiteiten voor u op te lossen. In onze servicecontracten staan de voorwaarden hierin vermeld. Mocht u geen servicecontract bij ons hebben afgesloten dan hanteren wij de reguliere tarieven die hierop van toepassing zijn.

Heeft u een storing buiten de reguliere werktijden dan kunt u beroep doen op de storingsdienst. Houdt er rekening mee dat hier extra kosten mee gemoeid kunnen zijn, zoals avond- en weekenddienst toeslag etc.  Dit wordt berekend conform de Klein metaal cao.  Daarnaast wordt de reistijd doorberekend als werktijd. De reistijd bij storingen wordt gerekend vanaf de woonplaats van de monteur en niet vanaf de vestigingsplaats Peize.

Prijsindicatie

Om een goede prijsindicatie  af te geven op basis van de door u aangeleverde informatie, kan het toch gebeuren dat tijdens het  uitvoeren van de werkzaamheden meer werkuren nodig zijn om de werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren. De monteurs kunnen tegen onvoorziene situaties aanlopen en hebben helaas geen röntgenogen om vooraf precies te kunnen inschatten hoe de situatie is.

Materiaal gebruik auto en magazijn

De monteur heeft een beperkt assortiment aan materiaal in de auto. Het kan voorkomen dat de monteur terug moet om onderdelen uit het magazijn op te halen of dat er materiaal besteld of afgehaald dient te worden bij de groothandel. Deze handelingen vallen onder het reguliere werk bij de opdracht en worden aan u doorberekend.  Uiteraard proberen wij dit tot het minimum te beperken.

Bijdrage autokosten

Standplaats Peize wordt als uitgangspunt gehanteerd voor het berekenen van eventuele kilometervergoeding en de autokosten. Bij storingen buiten de reguliere werktijden is het de  woonplaats van de storingsmonteur.

Autokosten:          0 - 5 km                 € 5,00    excl btw

                              5 - 25 km                € 15,00  excl btw

                              25 km of meer      € 25,00  excl btw

                             

 

Uurtarieven en toeslagen 2024

                                                                                         Uurtarief                            Uurtarief

                                                                                         Excl 21 % btw                   Incl 21% btw                                                                                              

1e monteur                                                                     € 75,00                               € 90,75

Leerling monteur                                                          € 47,00                               € 56,87

Stagiaire                                                                          € 26,00                               € 31,46

Servicemonteur (storingen)                                         € 80,00                               € 96,80

Werkvoorbereider                                                         € 81,00                               € 98,01

Projectleider                                                                   € 81,00                               € 98,01

Calculator                                                                       € 81,00                               € 98,01

 

Toeslagen:

Werkdag na 17.00 uur   :   50%

Zaterdag                           : 100%

Zon- en feestdagen        : 100%

installatie techniek logo

Telefoonnummer Installatiebedrijf Venema      050-5032576

Locatie Installatiebedrijf VenemaOverzet 2
9321 DB, Peize

Sterkin certificaat erkend installateur      Expeditie energieneutraal wonen

E-mailadres Installatiebedrijf Venema
info@ibv-venema.nl

Sitemap

Bel Installatiebedrijf Venema

050-5032576

Installatiebedrijf VenemaInstallatiebedrijf Venema